بهینه‌سازی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و تغذیه‌ای پروتئین نخود کاجان (Cajanus cajan) طی هیدرولیز با آنزیم پپسین به کمک روش سطح پاسخ
1. بهینه‌سازی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و تغذیه‌ای پروتئین نخود کاجان (Cajanus cajan) طی هیدرولیز با آنزیم پپسین به کمک روش سطح پاسخ

الهام رنجبر ندامانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ شارلوت جاکوبسن؛ وحید خوری

دوره 15، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 583-596

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v15i4.76968

چکیده
  در این پژوهش، از روش سطح پاسخ برای بهینه‌سازی و مدلسازی شرایط هیدرولیز پروتئین‌های نخود کاجان (Cajanus cajan) (لپه) توسط پپسین و تولید پروتئین‌های هیدرولیز شده با ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و تغذیه‌ای استفاده ...  بیشتر
Antimicrobial Property of Lycopene Oleoresin on some Food Pathogens Running Head: Lycopene oleoresin antibacterial potent
2. Antimicrobial Property of Lycopene Oleoresin on some Food Pathogens Running Head: Lycopene oleoresin antibacterial potent

آزاده رنجبر؛ الهام رنجبر ندامانی

دوره 12، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 382-387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i3.50061

چکیده
  The aim of this work was to study the antimicrobial activity of tomato skin lycopene oleoresin against Pseudomonas aeruginosa، Escherichia coli، Staphylococcus ureuse، Salmonella typh ، L. monocytogenes ، Bacillus cereus، Bacillus licheniformis. Oleoresin was extracted from tomato peel. Lycopene content was measured by spectrophotometer. Lycopene oleoresin ...  بیشتر