بهینه‌سازی فرمولاسیون خامه شیرین کم‌کالری با استفاده از روش سطح پاسخ
1. بهینه‌سازی فرمولاسیون خامه شیرین کم‌کالری با استفاده از روش سطح پاسخ

سیده فرشته حسینی؛ زینب رفتنی امیری

دوره 14، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 87-100

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.70033

چکیده
  در این تحقیق، تأثیر استویا (04/0-0 درصد وزنی) به‌عنوان جایگزین ساکارز، کنسانتره پروتئینی شیر (4-0 درصد وزنی) و نشاسته اصلاح‌شده ذرت مومی (3-0 درصد وزنی) به‌عنوان جایگزین‌های چربی بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ...  بیشتر