بررسی تاثیر عصاره چوبک به عنوان جایگزین سفیده تخم مرغ بر کیفیت کیک اسفنجی
1. بررسی تاثیر عصاره چوبک به عنوان جایگزین سفیده تخم مرغ بر کیفیت کیک اسفنجی

حجت کاراژیان؛ وحید کیهانی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 63-76

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v11i1.43951

چکیده
  عصاره چوبک بدلیل محتوا ساپونینی بالا ضمن اینکه از خواص دارویی زیادی بر خوردار است، یک عامل تشکیل دهنده کف پایدار بی نظیر نیز محسوب می شود. هدف این مطالعه بهره مندی از این مزایای عصاره چوبک در تولید کیک ...  بیشتر