مدل‌سازی سفتی بافت و سینتیک خشک شدن میوه
1. مدل‌سازی سفتی بافت و سینتیک خشک شدن میوه "به" در خشک‌کن همرفتی مادون قرمز توسط شبکه عصبی مصنوعی

امیر گیتی بان کلجاهی؛ نارملا آصفی

دوره 15، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 465-475

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v15i4.76323

چکیده
  "به "یکی از میوه‌های سرشار از مواد معدنی و ویتامین بوده و یکی از راه­های نگهداری این محصول خشک کردن می­باشد. امروزه شبکه­های عصبی مصنوعی در مد‌ل‌سازی پارامترهای خشک کردن در حال رشد و توسعه است. پژوهش ...  بیشتر