افزایش ماندگاری قارچ تکمه‌ای با اسانس خوشاریزه و بسته‌بندی نانوکامپوزیت پلی اتیلن-رس
1. افزایش ماندگاری قارچ تکمه‌ای با اسانس خوشاریزه و بسته‌بندی نانوکامپوزیت پلی اتیلن-رس

سیف اله حمزه کلکناری؛ حجت اله بداقی؛ زیبا قسیمی حق

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 315-328

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v17i1.83935

چکیده
  در این پژوهش، ویژگی­­های کمی و کیفی قارچ تکمه­ای در دمای 4 درجه سانتی­گراد طی 35 روز نگهداری در بسته­بندی­های پلی­اتیلن و نانوکامپوزیت پلی­اتیلن-رس 5 درصد در ترکیب با اسانس خوشاریزه در سه ...  بیشتر