بررسی تاثیر پوشش نانوامولسیون اسانس زرین گیاه در محلول کیتوزان بر ویژگی‌های کیفی گندم جوانه‌زده بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
1. بررسی تاثیر پوشش نانوامولسیون اسانس زرین گیاه در محلول کیتوزان بر ویژگی‌های کیفی گندم جوانه‌زده بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

نسیم نجفی؛ هاجر عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.2021.39183

چکیده
  بذرهای جوانه­زده بدلیل فعالیت آبی بالا و حساسیت فراوان به عوامل قارچی عمر انباری بسیار کوتاهی دارد. لذا، استفاده از روش­های ایمن برای کنترل فساد و حفظ کیفیت جوانه­های خوراکی در زمان نگهداری، امری ...  بیشتر