بررسی تاثیر برشته کردن و بسته بندی بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی مغز بادام کوهی طی دوره نگهداری
1. بررسی تاثیر برشته کردن و بسته بندی بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی مغز بادام کوهی طی دوره نگهداری

سارا انصاری؛ مریم السادات ناظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v17i5.85962

چکیده
  در این تحقیق تأثیر برشته کردن در دما (50، 100 و 200 درجه سانتی­گراد) و زمان های مختلف (30، 45 و 60 دقیقه) و همچنین وجود/عدم وجود گاز ازت در دو نوع بسته­بندی پلی­اتیلن و OPP-CPP (پلی پروپیلن خطی شده/ پلی پروپیلن ...  بیشتر