خصوصیات روغن زیتون بکر تولید شده در منطقه داراب – شیراز: خواص شیمیایی ، پایداری اکسیداتیو ومشخصات اسیدهای چرب
1. خصوصیات روغن زیتون بکر تولید شده در منطقه داراب – شیراز: خواص شیمیایی ، پایداری اکسیداتیو ومشخصات اسیدهای چرب

شهلا شهریاری؛ لاله ارجمند فرد؛ مهرداد قوامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v18i1.86095

چکیده
  روﻏﻦ زﯾﺘﻮن  ﺳﺎﻟﻢ­ﺗﺮﯾﻦ روﻏﻦ­ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ، از آنجائیکه شرایط اقلیمی، رقم، روش کشت، زمان برداشت و روش فرآوری خصوصیت نهایی روغن زیتون را تعیین می­کنند، شناخت بهترین نوع زیتون جهت روغن­کشی ...  بیشتر
تاثیر کاربرد ایزوله پروتئین جوانه گندم بر ویژگی‌های فیزیکی، رئولوژیکی، بافت وحسی بستنی
2. تاثیر کاربرد ایزوله پروتئین جوانه گندم بر ویژگی‌های فیزیکی، رئولوژیکی، بافت وحسی بستنی

هما ماهپور؛ تکتم مستقیم؛ شهلا شهریاری

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 243-259

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.2020.39264

چکیده
  غنی‌سازی محصولات لبنی، خصوصا بستنی جهت تولید فرآورده‌های غذایی سلامتی‌بخش یکی از مهمترین اهداف و اولویت‌های بشر امروزی می‌باشد. ایزوله پروتئینی یکی از ترکیبات مورد استفاده به‌منظور تولید محصولات ...  بیشتر