خصوصیات روغن زیتون بکر تولید شده در منطقه داراب – شیراز: خواص شیمیایی ، پایداری اکسیداتیو ومشخصات اسیدهای چرب
1. خصوصیات روغن زیتون بکر تولید شده در منطقه داراب – شیراز: خواص شیمیایی ، پایداری اکسیداتیو ومشخصات اسیدهای چرب

شهلا شهریاری؛ لاله ارجمند فرد؛ مهرداد قوامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v18i1.86095

چکیده
  روﻏﻦ زﯾﺘﻮن  ﺳﺎﻟﻢ­ﺗﺮﯾﻦ روﻏﻦ­ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ، از آنجائیکه شرایط اقلیمی، رقم، روش کشت، زمان برداشت و روش فرآوری خصوصیت نهایی روغن زیتون را تعیین می­کنند، شناخت بهترین نوع زیتون جهت روغن­کشی ...  بیشتر