بررسی اثر ترکیب پودر Lactuca sativa و Foeniculum vulgare به عنوان منبع طبیعی نیترات بر ویژگی های سوسیس بسته بندی شده تحت خلأ
1. بررسی اثر ترکیب پودر Lactuca sativa و Foeniculum vulgare به عنوان منبع طبیعی نیترات بر ویژگی های سوسیس بسته بندی شده تحت خلأ

علیرضا رحمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v18i1.86477

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی جایگزینی بخشی از نیتریت در فرمولاسیون سوسیس 55 % بر اساس فرمول متداول یک واحد تولیدی انجام شد.مواد و روش‌ها: برای این منظور، نمونه‌ها با ppm 120 نیتریت و ترکیبی از پودر کاهو ...  بیشتر
بررسی اثر سینرژیستی عصاره سماق و فسفاتیدیل اتانول آمین بر ویژگی های شیمیایی سس مایونز
2. بررسی اثر سینرژیستی عصاره سماق و فسفاتیدیل اتانول آمین بر ویژگی های شیمیایی سس مایونز

زینب ابرچایی؛ علیرضا رحمن؛ مریم فهیم دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.2020.40122.0

چکیده
  گیاه سماق به علت دارا بودن ترکیب‌های فنولی، قدرت ضد اکسندگی قوی و نیز خاصیت ضدمیکروبی می­تواند به عنوان یکی از افزودنی­های مطرح در صنعت غذا استفاده شود. در این تحقیق عصاره سماق با مقادیر 5/0 ، 1 و 5/1 ...  بیشتر