اثر صمغ قدومه شیرازی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پودر دوغ تولیدی به روش خشک کردن پاششی
1. اثر صمغ قدومه شیرازی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پودر دوغ تولیدی به روش خشک کردن پاششی

اکرم آریان فر؛ نازنین بزازیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v18i1.86590

چکیده
  چکیده تولبد و صادرات دوغ به عنوان یک نوشیدنی تخمیری بومی ایران در سال­های اخیر افزایش رو به رشدی داشته است. یکی از عوامل موثر بر افزایش ضایعات دوغ ، آلودگی ناشی از فعالیت کپک ها و مخمرها می باشد. از روش ...  بیشتر