تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پروتئولیز و خواص رئولوژیکی ماست بدون چربی
1. تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پروتئولیز و خواص رئولوژیکی ماست بدون چربی

ساینا مویدزاده؛ اصغر خسروشاهی اصل؛ شهین زمردی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 325-336

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.38083

چکیده
  در این تحقیق، تاثیر غلظت آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی، میزان کازئینات سدیم و زمان نگهداری بر پروتئولیز، خواص رئولوژیکی و ظرفیت نگهداری آب در ماست همزده بدون چربی با استفاده از روش سطح پاسخ مورد بررسی ...  بیشتر
مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی فیلم نانوکامپوزیت فعال آنتی اکسیدانی برپایه پلی لاکتیک اسید
2. مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی فیلم نانوکامپوزیت فعال آنتی اکسیدانی برپایه پلی لاکتیک اسید

بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا؛ علی اکبر انتظامی؛ اصغر خسروشاهی اصل

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 337-348

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i4.43725

چکیده
  نانوفیبر سلولزی اصلاح شده با اسید چرب (MCNF) و آنتی اکسیدان ترت بوتیل هیدروکینون (TBHQ) به فیلم پلی لاکتیک اسید (PLA) اضافه شدند و تأثیر آنها بر ریز ساختار، ویژگی‌های حرارتی، مکانیکی و بازدارندگی فیلم PLA مورد ...  بیشتر
بهینه سازی فرآیند تولید ماست پروبیوتیک کم‌چرب با استفاده از طرح مرکب (Combined Design)
3. بهینه سازی فرآیند تولید ماست پروبیوتیک کم‌چرب با استفاده از طرح مرکب (Combined Design)

نسرین فرجی؛ محمد علیزاده خالدآبادی؛ اصغر خسروشاهی اصل؛ سهیلا فرجی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i2.17271

چکیده
  با توجه به افزایش سطح آگاهی مردم در خصوص ارتباط بین مصرف زیاد چربی و بیماری‌هایی نظیر چاقی، سخت‌شدن دیواره رگ‌ها، بیماری‌های قلبی – عروقی، افزایش فشارخون، چاقی، آسیب‌های بافتی و سرطان تقاضا در جهت ...  بیشتر
تاثیر تعداد باکتری های سرماگرا و یاخته های پیکری بر پروتئولیز و ویژگی های حسی پنیر سفید فرا پالایشی
4. تاثیر تعداد باکتری های سرماگرا و یاخته های پیکری بر پروتئولیز و ویژگی های حسی پنیر سفید فرا پالایشی

(صفحات43-54) جواد حصاری (صفحات43-54) جواد حصاری؛ محمدرضا احسانی؛ اصغر خسروشاهی اصل؛ ناصر قائمی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1384

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1i2.217

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تعداد باکتریهای سرماگرا و یاخته های پیکری بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر سفید فراپالایشی بود. برای اینکار شیر حاوی تعداد متفاوت باکتریهای سرماگرا (106 ×1، 106 ×5 وcfu/ml ...  بیشتر