بررسی امکان تولید کنسانتره پروتئینی از ضایعات خط تولید رب گوجه‏فرنگی و
بررسی امکان تولید کنسانتره پروتئینی از ضایعات خط تولید رب گوجه‏فرنگی و

محمدحسین حدادخداپرست؛ وجیهه نیک‌زاده؛ بهروز پیرایش‌فر

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v7i2.10058

چکیده
  در این پژوهش به بررسی امکان تولید کنسانتره پروتئینی از ضایعات گوجه‏فرنگی، پرداخته شده است. بدین منظور پس از شناسایی ترکیب شیمیایی بخشهای مختلف ضایعات فرآوری گوجه‏فرنگی، شامل ضایعات کامل (حاوی پوست، ...  بیشتر