تولید دوشاب غنی شده با بزرک و بررسی برخی از ویژگی‌های شیمیایی آن
1. تولید دوشاب غنی شده با بزرک و بررسی برخی از ویژگی‌های شیمیایی آن

سیدهادی پیغمبردوست؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ جوارد حصاری؛ رحیم محمدی وش بگتاش؛ علی اکبر علیزاده

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i1.34682

چکیده
  امروزه بیماری های قلبی و عروقی مهم ترین عامل مرگ و میر هستند که یکی از دلایل آن، تغذیه نامناسب همچون مصرف مقدار بالای اسیدهای چرب اشباع و مصرف کم اسیدهای چرب غیر اشباع و ضروری می باشد. در بین دانه های روغنی ...  بیشتر