بررسی کارآمدی امواج مایکروویو در استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی از جلبک قرمز Hypnea hamulosa و بهینه سازی شرایط استخراج با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
1. بررسی کارآمدی امواج مایکروویو در استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی از جلبک قرمز Hypnea hamulosa و بهینه سازی شرایط استخراج با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

مسعود رضائی؛ امیررضا شویک‌لو؛ آریا باباخانی لشکان

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i2.37820

چکیده
  جلبک های دریایی از منابع جدید ترکیبات زیست فعال با خواص آنتی‌اکسیدانی می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی کارآمدی امواج مایکروویو در استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی از جلبک قرمز Hypnea hamulosa خلیج فارس و بهینه ...  بیشتر