بررسی اثر حلال و تکنیک استخراج بر ترکیب اسیدهای چرب روغن پسته
1. بررسی اثر حلال و تکنیک استخراج بر ترکیب اسیدهای چرب روغن پسته

سید علی مرتضوی؛ علی اکبر شعبانی؛ امیر حسین الهامی راد؛ مهرداد طاهری؛ مجتبی حیدری مجد

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i2.37961

چکیده
  روغن پسته بدلیل داشتن اسیدهای چرب ضروری دارای خواص تغذیه ای و درمانی بسیار با ارزشی است. روش استخراجی که برای بدست آوردن ترکیبات موثر از ماده خام مورد استفاده قرار می‌گیرد یک عامل بحرانی در کیفیت محصول ...  بیشتر