بررسی اثر عصاره گیاه اناریجه (Pimppinella affinis Ledeb) در پایدار‌سازی روغن کانولا طی شرایط ذخیره‌سازی
1. بررسی اثر عصاره گیاه اناریجه (Pimppinella affinis Ledeb) در پایدار‌سازی روغن کانولا طی شرایط ذخیره‌سازی

اسماعیل عطای صالحی؛ رضا اسماعیل‌زاده کناری؛ سیده طاهره نصیری تاکامی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i2.37967

چکیده
  ترکیبات حاصل از اکسیداسیون لیپیدها سلامت انسان را به خطر انداخته و منجر به بیماری‌های قلبی- عروقی و سرطان می‌شود. از این‌رو آنتی‌اکسیدان‌ها با هدف به تاخیر انداختن اکسیداسیون در روغن به آن افزوده ...  بیشتر