استخراج ترکیبات آنتوسیانینی و آنتی اکسیدانی پرچم گل زعفران به کمک فناوری امواج فراصوت
1. استخراج ترکیبات آنتوسیانینی و آنتی اکسیدانی پرچم گل زعفران به کمک فناوری امواج فراصوت

رکسانه روحانی؛ سودابه عین افشار؛ ریحانه احمدزاده

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 161-170

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.47043

چکیده
  کاسبرگ، گلبرگ و پرچم از محصولات فرعی در فرآیند تولید زعفران هستند که در ایران هیچگونه استفاده ای از آن ها صورت نمی گیرد. این محصولات جانبی حاوی مقادیر قابل ملاحظه ای آنتوسیانین و آنتی اکسیدان می باشند. ...  بیشتر