تأثیر خشک کردن مایکروویو- گریل (MWGD) بر خصوصیات عملکردی زیتون روسی (Elaeagnus angustifolia L.)
1. تأثیر خشک کردن مایکروویو- گریل (MWGD) بر خصوصیات عملکردی زیتون روسی (Elaeagnus angustifolia L.)

سوسن بودرآ؛ سارا زیدانی؛ دریس الوتمانی؛ مونی سعدودی

دوره 16، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 51-61

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i3.81947

چکیده
  در این پژوهش تاثیر خشک کردن به روش مایکروویو- گریل (MWGD) در میزان انرژی‌های مختلف (300، 450 و 600 وات) بر خصوصیات عملکردی "زیتون روسی" مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر عوامل جدید و کاربردی در صنعت غذا مانند ظرفیت ...  بیشتر