تأثیر خشک کردن مایکروویو- گریل (MWGD) بر خصوصیات عملکردی زیتون روسی (Elaeagnus angustifolia L.)

سوسن بودرآ؛ سارا زیدانی؛ دریس الوتمانی؛ مونی سعدودی

دوره 16، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 51-61

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i3.81947

چکیده
  در این پژوهش تاثیر خشک کردن به روش مایکروویو- گریل (MWGD) در میزان انرژی‌های مختلف (300، 450 و 600 وات) بر خصوصیات عملکردی "زیتون روسی" مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر عوامل جدید و کاربردی در صنعت غذا مانند ظرفیت نگهداری آب و روغن توسط مایکروویو، تشکیل ژل، کف و امولسیون نیز با تمرکز بر خشک کردن سینتیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد ...  بیشتر

بررسی و بهینه‌یابی خشک کردن تمشک و انرژی مصرفی آن در روش خشک کردن ترکیبی بسترسیال-مایکروویو با کمک روش سطح پاسخ

قاسم یوسفی؛ زهرا امام جمعه

دوره 10، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 327-336

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v10i4.43724

چکیده
  در این مطالعه، اثر پنج فاکتور شامل توان مایکروویو، دمای هوا، سرعت جریان هوا، زمان شروع مایکروویودهی و مقدار ماده بر روی زمان و انرژی لازم برای خشک کردن تمشک سیاه تا محتوای رطوبت 50 درصد بر مبنای خشک در یک خشک‎کن ترکیبی بستر سیال-مایکروویو موردبررسی قرار گرفت. طرح آزمایشی شامل استفاده از روش آماری سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی بود. برای ...  بیشتر