بررسی خواص حسی و اثر ضدمیکروبی اسانس کندر و موسیر بر باکتری لیستریا مونوسیتوژنر در پنیر سفید آب‌نمکی

فرناز صادقی؛ لیلا ناطقی

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 343-356

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.80935

چکیده
  افزایش سطح آگاهی مردم و نگرانی درخصوص استفاده از نگهدارنده‌های شیمیایی، کاربرد مواد نگهدارنده و ضد‌میکروبی گیاهی و اثر آن بر رشد میکروارگانیسم‌های مهم غذایی افزایش یافته است. لذا هدف کلی از این پژوهش بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ضدمیکروبی و حسی پنیر سفید آب‌نمکی حاوی اسانس کندر در غلظت‌های (5/0، 6/0، 7/0 درصد) و اسانس موسیر در غلظت‌های ...  بیشتر

بررسی تأثیر اسانس‌های ریحان و مریم گلی کبیر بر رشد لیستریا مونوسیتوژنز و آسپرژیلوس فلاووس در پنیر سفید ایرانی

مریم عزیزخانی؛ فهیمه توریان؛ مریم بریری

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 286-295

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i2.39181

چکیده
  با توجه به تأثیرات منفی نگهدارنده‌های شیمیایی بر سلامت مصرف‌کنندگان، توجه مراجع قانونی و صنایع غذایی بر کاربرد اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی به‌عنوان نگهدارنده‌های طبیعی در مواد غذایی متمرکز شده است. در این پژوهش تأثیر اسانس‌های ریحان و مریم گلی کبیر بر رشد لیستریا مونوسیتوژنز و آسپرژیلوس فلاووس طی دوره نگهداری پنیر سفید ایرانی ...  بیشتر

اثر عوامل محیطی بر روی خواص ضدلیستریایی نایسین

میرحسن موسوی؛ نسیم شاویسی

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 211-217

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.27396

چکیده
  نایسین متعلق به گروه A لانتی‌بیوتیک‌‏ها بوده و مشهورترین باکتریوسینی است که به‌عنوان نگهدارنده طبیعی در محصولات غذایی مانند شیر و پنیر مورداستفاده قرار می‌‏گیرد. این پپتید بر روی طیف وسیعی از باکتری‌‏های گرم مثبت تأثیر می‏‌گذارد. استفاده از نایسین به‌تنهایی و در ترکیب با سایر روش‌‏های نگهداری مواد غذایی می‌‏تواند ...  بیشتر

اثر بازدارندگی اسانس زیره سیاه بر رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در محیط‌های مدل شبیه‎سازی‌شده و گوشت ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

ثنا ربیعی؛ هدایت حسینی؛ مسعود رضائی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1393

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v10i2.37816

چکیده
  ممانعت از رشد باکتری‌های بیماری‌زا و افزایش زمان ماندگاری ماهی به‌عنوان یک ماده غذایی فسادپذیر با استفاده از روش‌های ایمن ازجمله موضوعاتی است که از دیرباز توجه محققین صنایع غذایی و شیلات را به‌خود معطوف ساخته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر بازدارندگی اسانس‌ زیره سیاه بر رشد باکتری لیستریا مونویستوژنز PTCC 1298 تلقیح‌شده در محیط‌های ...  بیشتر

استفاده از پروتئین هیدرولیزشده امعاء و احشاء ماهی هوور (Thunnus tonggol) به‌عنوان محیط کشت پایه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes)

مرجانه علی نژاد؛ بهاره شعبان پور؛ رضا صفری؛ مژگان علی نژاد؛ حسن نصراله زاده ساروی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1391

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v8i3.18471

چکیده
  در تحقیق حاضر از آنزیم آلکالاز به منظور هیدرولیز امعاء و احشاء ماهی هوور (Thunnus tonggol) استفاده گردید. به‌ منظور بهینه سازی شرایط تولید پروتئین هیدرولیز شده از لحاظ دما و pH از روش پاسخ سطح RSM (Response Surface Methodology) استفاده شد. امعاء و احشاء ماهی هوور تحت گستره ی دمایی 50 تا 65 درجه سانتیگراد و pH، 8تا 5/8 توسط آنزیم آلکالاز هیدرولیز شد (13 تیمار). از بین ...  بیشتر