مهندسی مواد غذایی
ارزیابی فرآیند حباب‌زایی در کاهش گرفتگی غشاء فراپالایش و کارایی آن طی تصفیه شربت خام چغندر

مصطفی سلیمانی؛ وحید حکیم زاده؛ مصطفی شهیدی نوقابی؛ اکرم آریان فر

دوره 20، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22067/ifstrj.2022.77642.1190

چکیده
  حذف مطلوب ناخالصی­ها و رنگبری مناسب شربت خام و رقیق در کارخانجات قند به‌عنوان فرآیندهای مهم و اساسی برای حصول به شکری با کیفیت ممتاز تلقی می­شود. فرآیندهای دوستدار محیط‌زیست همچون فرآیندهای غشایی، پتانسیل جایگزینی کامل یا جزیی با برخی فرآیندهای قدیمی صنعت قند را داراست. اما با این­حال گرفتگی غشاء و کاهش شار از چالش­های پیش ...  بیشتر

استفاده از مواد شفاف‌کننده در تصفیه شربت خام چغندری

ادریس آرژه؛ میرخلیل پیروزی فرد؛ سجاد پیرسا

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، ، صفحه 267-279

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v15i2.72013

چکیده
  شربت خام به‌عنوان یک محصول حد واسط در فرآوری چغندرقند حاوی ناخالصی‌های مختلفی (مانند پروتئین، ساپونین، ترکیبات رنگی، ترکیبات فنلی، پکتین و....) است که بایستی جداسازی یا به یک سطح قابل قبول کاهش داده شوند تا شربت برای مراحل بعد آماده‌سازی گردد. در این پژوهش از چهار ماده مختلف شفاف‌کننده (بنتونیت، سیلیکا سل، ژلاتین و زغال فعال) برای ...  بیشتر