ارزیابی پارامترهای شیمیایی لازم برای اصالت‌سنجی آبلیمو ترش تجاری

زهرا علائی روزبهانی

دوره 15، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 497-506

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v15i4.64465

چکیده
  امروزه یکی از اصلی‌ترین مشکلات در تولید و بازارمصرف آب لیمو کشورشناسایی تقلبات در این فرآورده است. هدف از این تحقیق بررسی پارامترهای شیمیایی لازم برای شناسایی تقلبات در این صنعت است .بدین منظور در این تحقیق پارامترهای تعریف شده در استاندارد تدوین شده در سال 2016 توسط انجمن آبمیوه و نکتار اتحادیه اروپا برای اصالت‌سنجی آب لیموترش انتخاب ...  بیشتر