تأثیر نمک‌سود کردن پیکل روی کیفیت ماهی کپور نقره‌ای هنگام نگهداری در یخچال

معصومه ملاشاهی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ قربانعلی مهقانی

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 643-653

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.32809

چکیده
  نمک‌سود کردن یکی از قدیمی‌ترین روش‌های نگهداری جهت افزایش زمان ماندگاری ماهی است. هدف این مطالعه بررسی تغییرات شیمیایی و میکروبی ماهی کپور نقره‌ای بعد از نمک‌سود کردن پیکل هنگام نگهداری در یخچال می‌باشد. ماهیان پس از نمک‌سود شدن با غلظت‌های 10% و 20% در یخچال (C˚ 4) نگهداری شدند. فراسنجه‌های شیمیایی (مقادیر رطوبت، پروتئین، نمک، PV ...  بیشتر