برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • این مقاله در جای دیگری به چاپ نرسیده است
  • این مقاله بر اساس فرمت مجله تهیه شده است
  • متعهد می شوم که در صورت پذیرش مقاله مبلغ يك میلیون و پانصد هزار ریال جهت چاپ مقاله پرداخت نمایم

 دستورالعمل کلی ارسال مقاله :

از نویسندگان محترم تقاضا می شود زمان ارسال مقاله جدید، حتماً اسامی نویسندگان را به طور کامل در سایت وارد نمایند.

نویسنده مسئول مقاله پس از ثبت نام در سایت نشریه، باید وارد بخش ارسال مقاله شده و کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید. دقت نمایید که نویسنده مسئول مقاله باید استاد راهنما یا مجری طرح باشد.

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود زمان ارسال مقاله، در صورت امکان اسامی 3 داور پیشنهادی که در زمینه مقاله ارسالی تخصص کافی داشته و در دانشگاه یا موسسه ای غیر از محل اشتغال نویسندگان مقاله مشغول به کار هستند، معرفی نمایند.

در زمان ارسال مقاله حتماً نوع مقاله (پژوهشی فارسی و انگلیسی) را تعیین نمایند و با توجه به محتوا، حجم و ساختار آن تعهدنامه کوتاه و یا کامل انتخاب شود. برای آشنایی بیشتر با نحوه چاپ مقاله کوتاه پژوهشی در این نشریه می‌توانید در شماره‌های گذشته نشریه جستجو کرده و نمونه‌هایی از مقالات چاپ شده به‌صورت کوتاه پژوهشی را مشاهد نمایید.


الف- روش نگارش متن مقاله:
- مقاله باید برروی کاغذ 21*28 سانتی متری (A4) با فونت قلم فارسی B Mitra  سایز 12 و کلیه کلمات انگلیسی مقاله با قلم Times New Roman سایز 10 نوشته شود.

- کلیه سطرهای متن مقاله به‌صورت ادامه‌دار (Continuous) شماره‌گذاری (Line numbering) شوند.

- فاصله و نیم فاصله بین واژه ها رعایت گردد.

- مقالات ارسالی باید با نرم افزار2007 WORD تایپ شود.

- در مقالات فارسی حروف جداول و اشکال فارسی باشد.

- اسامی منابع داخل متن، جنس و گونه ها به صورت لاتین باشد.

- تمام معادلات و فرمول‌ها چپ چین بوده و با عددی که در منتهی علیه سمت راست در داخل پرانتز آورده می‌شود، شماره‌گذاری گردند.

ب – نحوة تهیه مقاله :
برای هر مقاله سه فایل جداگانه به شرح ذیل آماده شود:

1 – فایل مشخصات نگارنده یا نگارندگان (به زبان فارسی و انگلیسی): این فایل باید شامل نام و نام خانوادگی، درجه علمی، محل خدمت و آدرس دقیق پستی (و پست الکترونیکی) نویسندگان به همراه نگارنده اصلی که مسئولیت پیگیری مقاله را به عهده دارد باشد.

2- فایل تعهدنامه

 - تعهدنامه کامل پژوهشی

 - تعهدنامه کوتاه پژوهشی

- فرم تعارض منافع

3- فایل متن مقاله: این فایل باید /شامل عنوان (بدون نام نویسندگان)، چکیده و واژه های کلیدی، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، فهرست منابع و چکیده مبسوط انگلیسی برای مقالات فارسی بوده و اصول زیر در تهیة آن رعایت شود:

الف) چیکده مبسوط لاتین باید بین 600 تا 700 واژه بوده و همه‌ی بخش‌های زیر را دارا باشد:

  1. Title
  2. Introduction
  3. Materials and Methods
  4. Results and Discussion
  5. Conclusions
  6. Keywords

ب) حتی المقدور از شرح جزئیات اندازه گیری ها در متن مقاله پرهیز شود. چنانچه در قسمت مواد و روش ها، معادلات ریاضی ارائه می شود کلیه اجزاء معادله دقیقا تعریف شده و در صورتیکه معادلات توسط نگارنده (یا نگارندگان) استخراج شده نحوة حصول آن آورده شود.

ج) از کلماتی نظیر نمودار، گراف، نقشه، تصویر و نظایر آن خودداری شده و تنها از واژه «شکل» استفاده شود. شکلها و جداول در داخل متن در محل مناسب مرتبط با متن جاگذاری شود.کلیة نتایج باید در مقیاس متریک (SI) بوده و نتایج عددی تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارائه گردد.

د) ذکر منابع در متن مقاله با ارجاع به نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار در انتهای جمله مربوطه صورت می گیرد مثال: (مرتضوی، 1386). اگر تعداد نویسندگان دو یا بیشتر بود کلمه همکاران اضافه شود مثال: (مرتضوی و همکاران، 1387). در صورتی که ابتدای جمله با ذکر منبع شروع شود، نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار (داخل پرانتز) آورده شود. برای مثال: شهیدی (1388).... برای منابع خارجی نیازی به ترجمه فارسی اسامی نیست و با رعایت موارد فوق اسامی لاتین استفاده شود، مثال (Williams, 1987)

ه)  در صورت نیاز می توان تشکر و قدردانی از موسسات یا اشخاص را قبل از فهرست منابع، با ذکر عنوان ((قدردانی)) انجام داد.

ج - نحوه تنظیم فهرست منابع:
کلیه فهرست منابع مورد استفاده اعم از منابع فارسی و منابع خارجی باید به صورت لاتین تنظیم شود.

 

د- نحوه ارسال مقاله:
ارسال مقاله بصورت آنلاین و از طریق ثبت نام در سیستم آنلاین وب سایت مجله به آدرس http://ifstrj.um.ac.ir/index.php/food_tech امکانپذیر می باشد. بدیهی است کاربرانی که قبلاً ثبت نام کرده اند و نام کاربری و کلمه عبور دریافت کرده اند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند و با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد سایت شده و پس از طی مراحل سابمیت مقاله جدید را انجام می دهند.

 قابل توجه نویسندگان محترمی که مقاله آنها به مرحله اصلاحات رسیده است:

به استحضار نویسندگان محترم می‌رساند جهت تسریع و تسهیل فرآیند داوری لازم است ضمن ارسال فایل مقاله اصلاح شده، فایل پاسخ به داوران را نیز ارسال نمایند. در این فایل باید اشکالات و نقطه نظرات هر یک از داوران با ذکر شماره داور و عین ایراد و یا نقطه نظر ذکر گردد و در سطر بعد به ذکر پاسخ آن مورد اقدام شود.

 

 

 

 

 

نامها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصرا برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.