مقاله پژوهشی فارسی

بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند

مصطفی شهیدی نوقابی, سید محمد علی رضوی, سید محمود موسوی, محمد الهی
بازدید: 543

شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدرات

محمدرضا عدالتیان, محمدباقر حبیبی نجفی, سید علی مرتضوی, سید مجید هاشمی, مسعود یاورمنش
بازدید: 581

بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصری

حسن دروگر, مهدی خجسته پور, باقر عمادی, محمدحسین سعیدی راد
بازدید: 464

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره های فنولی گل گیاه گل مغربی (Oenothera biennis L.)

ویدا مردانی قهفرخی, مهران اعلمی, سعیده عربشاهی دلویی, رسول خدابخشی, مریم قادری قهفرخی
بازدید: 655