مقاله پژوهشی فارسی

تاثیر ازن بر کیفیت میکروبی کاهو و کاهش اشرشیا کلی O157:H7 و سالمونلا

معصومه بحرینی, محمدباقر حبیبی نجفی, محمدرضا باسامی, عیسی جاهد
بازدید: 488

تاثیر زمان بلانچینگ و دمای برشته نمودن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی شیرکنجد

زهرا احمدیان کوچکسرایی, مهدی وریدی, محمد جواد وریدی, هاشم پورآذرنگ
بازدید: 587

بررسی اثر حلال و تکنیک استخراج بر ترکیب اسیدهای چرب روغن پسته

آنا عبدالشاهی, سید علی مرتضوی, علی اکبر شعبانی, امیر حسین الهامی راد, مهرداد طاهری, مجتبی حیدری مجد
بازدید: 707

بررسی اثر عصاره گیاه اناریجه (Pimppinella affinis Ledeb) در پایدار‌سازی روغن کانولا طی شرایط ذخیره‌سازی

اسماعیل عطای صالحی, رضا اسماعیل‌زاده کناری, سیده طاهره نصیری تاكامی
بازدید: 515