لیست داوران منتصب این شماره

  • الهام زائرزاده
  • بابک قنبرزاده
  • سید حسن جلیلی حسن کیاده
  • صبیحه سلیمانیان زاد
  • علی طاهری
  • محمد رضا عدالتیان دوم
دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی فارسی

اثر عصاره رزماری پوشانده شده بر فیلم پلیمری (LDPE) در جلوگیری از فساد کره

فائزه تفرشی, مجید جوانمرد داخلی, مریم فهیم دانش
بازدید: 478
بازدید: 548
بازدید: 440