لیست داوران منتصب این شماره

 • آرش قیطران پور
 • آرش کوچکی
 • امین رنگ ریز
 • تکتم محمدی مقدم
 • حامد مهدویان مهر
 • حجت کاراژیان
 • حمید توکلی پور
 • رحمان فرخی تیمورلو
 • رضا فرهوش
 • سمیه نیک نیا
 • سید امیر اولیایی
 • سید محمد علی رضوی
 • سیما شمسایی
 • صفیه خلیلیان
 • عبدالمجید مسکوکی
 • عسگر فرحناکی
 • علی رافع
 • غلامرضا مصباحی
 • فتانه بهروزیان
 • مجله مجله
 • مجید جوانمرد
 • مریم بهرام پرور
 • مسعود تقی زاده
 • نازنین فاطمه رحمتی
 • ناصر صداقت
 • نفیسه واحدی
 • یونس زاهدی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی فارسی

بررسی کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی استخراج عصاره ی رنگی دانه آناتو

محمود یلمه, محمد باقر حبیبی نجفی, رضا فرهوش, فرشته حسینی
بازدید: 489
بازدید: 508
بازدید: 547
بازدید: 482

شناسایی و تعیین درجه تازگی اناردانه با استفاده از سامانه تصویر برداری حرارتی

محمودرضا گلزاریان, علی محمدزاده, محمد حسین عباسپور فرد
بازدید: 488

طبقه‌بندی اناردانه بر اساس ویژگی‌های تصویر به روش تحلیل تفکیک خطی

علی محمدزاده, محمدحسین عباسپورفرد, محمودرضا گلزاریان
بازدید: 457

خصوصیات رئولوژیکی عصاره شیرین‌بیان

حجت کاراژیان, احسان حسینی بای, حبیب اله میرزایی
بازدید: 613