لیست داوران منتصب این شماره

 • Dr Nassim Raoufi
 • اتنا پاسبان
 • اشرف گوهری اردبیلی
 • اعظم ایوبی
 • الهام زائرزاده
 • اکرم آریان فر
 • اکرم شریفی
 • رضا فرهوش
 • سودابه عین افشار
 • سید مهدی زیارت نیا
 • سیدهادی پیغمبردوست
 • صفیه خلیلیان
 • عادل میرمجیدی
 • علی دینی
 • فریده طباطبایی یزدی
 • محسن فتحی نجفی
 • محمدباقر حبیبی نجفی
 • مرتضی خمیری
 • معصومه بحرینی
 • مهدی ایرانی
 • مهدی مرادی
 • مهدی کاشانی نژاد
 • میلاد فتحی
 • پروین شرایعی
 • یونس زاهدی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی فارسی

بازدید: 528

بررسی اثر شرایط خشک کردن در خشک کن کابینتی بر شدت خشک شدن انگور و ویژگی های کیفی کشمش

اعظم ایوبی, ناصر صداقت, مهدی کاشانی نژاد, محبت محبی, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 1185

مقایسه برخی ازخصوصیات فیزیکی و شیمیایی سه ژنوتیپ زرشک دانه‌دار بومی استان سمنان

محمد فرهادی چیتگر, مهدی وریدی, محمد جواد وریدی, احمد بالندری
بازدید: 487
بازدید: 594

بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و حسی موس شکلاتی حاوی سدیم کازئینات و ژلاتین

سعید میرعرب رضی, محبت محبی, محمد حسین حداد خدا پرست, آرش کوچکی
بازدید: 683