لیست داوران منتصب این شماره

 • آیدین ماه تابانی
 • بهاره صحرائیان
 • حسن رشیدی
 • صمد بدبدک
 • علی اکبر غلامحسین پور
 • علیرضا یوسفی
 • محبوبه سرابی
 • محمد رضا عدالتیان دوم
 • مسعود یاورمنش
 • مهدی ایرانی
 • مهدی کاشانی نژاد
 • نفیسه واحدی
 • وحید حکیم زاده
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره