لیست داوران منتصب این شماره

 • آرام بستان
 • آرش قیطران پور
 • امیر پورفرزاد
 • امیرحسین گلی
 • امین سیدیعقوبی
 • بهاره عمادزاده
 • بهروز علیزاده بهبهانی
 • بهزاد ناصحی
 • حمید توکلی پور
 • حمیدرضا گازر
 • زهرا شیخ الا سلامی
 • سمیرا یگانه زاد
 • سودابه عین افشار
 • سپیده حقیقت خرازی
 • سید محمد هاشم حسینی
 • سید مهدی اجاق
 • سید مهدی جعفری
 • شهرام بیرقی طوسی
 • صدیف آزادمرد دمیرچی
 • عادل میرمجیدی
 • علی گنجلو
 • غلامرضا مصباحی
 • فخرالدین صالحی
 • محمد رضا عدالتیان دوم
 • محمدرضا امیریوسفی
 • مرضیه معین فرد
 • مسعود یاورمنش
 • معصومه مهربان
 • مهران اعلمی
 • پروین شرایعی
 • یونس زاهدی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی فارسی

بازدید: 540
بازدید: 573
بازدید: 518

ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی دو سویه لاکتوباسیلوس ایزوله شده از پنیر سنتی متال بر زمان ماندگاری دوغ

سعید افضلی, محمد رضا عدالتیان دوم, محمد باقر حبیبی نجفی, مصطفی مظاهری تهرانی
بازدید: 503