لیست داوران منتصب این شماره

 • آرش قیطران پور
 • آرش کوچکی
 • اسعد محمدامینی
 • اسماعیل خزایی
 • اسماعیل عطای صالحی
 • اعظم ایوبی
 • الناز میلانی
 • الهام اسدپور
 • امیر حسین افکاری سیاح
 • امین اله معصومی
 • امین سیدیعقوبی
 • اکرم آریان فر
 • بهاره عمادزاده
 • جواد علی اکبرلو
 • حجت کاراژیان
 • زینب رفتنی امیری
 • سمیرا یگانه زاد
 • سمیه رستگار
 • فخری شهیدی
 • مجید جوانمرد
 • محمدباقر حبیبی نجفی
 • منصور راسخ
 • مهدی کدیور
 • میترا رضایی
 • مینا کارگزاری
 • نفیسه سلطانی زاده
 • هادی الماسی
 • یونس زاهدی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی فارسی

بازدید: 504

تاثیر بسته‌بندی در پوشش‎های مختلف پلیمری روی برخی شاخص‌های کیفی و کمی پسته خشک رقم احمدآقایی طی دوره انبارمانی

مریم هاشمی, عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی, احمد شاکر اردکانی, سید حسین میردهقان
بازدید: 480
بازدید: 568

برخی خواص فیزیکی و مکانیکی گلابی رقم درگزی

مهساسادات رضوی, عبدالله گل محمدی
بازدید: 519

تأثیر مدت زمان انبارمانی بر ویژگی فیزیکوشیمیایی اسنک اکسترود شده حاوی پودر هسته انار

کوثر کاکایی, محمد نوشاد, بهزاد ناصحی, محمد‍ حجتی, شهرام بیرقی طوسی
بازدید: 523
بازدید: 505