لیست داوران منتصب این شماره

 • آرش قیطران پور
 • آرش کوچکی
 • الهام اسدپور
 • امین ضیاءفروغی
 • بهادر صفی خانی قلی زاده
 • بهاره عمادزاده
 • بهروز علیزاده بهبهانی
 • تکتم محمدی مقدم
 • حسن رشیدی
 • سارا ناجی طبسی
 • سمیه رزمخواه
 • سودابه عین افشار
 • سید مهدی اجاق
 • صدیف آزادمرد دمیرچی
 • صفیه خلیلیان
 • محمدباقر حبیبی نجفی
 • محمدحسین عباسپورفرد
 • محمدمهدی سیدآبادی
 • مرتضی کاشانی نژاد
 • مرضیه معین فرد
 • مریم رواقی
 • مسعود زابلستانی
 • مسعود یقبانی
 • مهدی ذوالفقاری
 • میترا رضایی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی فارسی

اندازه‌گیری ویژگی‌های هندسی و مورفولوژیکی مغز پسته با استفاده از ماشین بینایی

سید محمد امام, امیرمحمد رضایی پور, ابوالفضل فورگی نژاد
بازدید: 425

بررسی اهمیت حلال در تخلیص آبی اجسام روغنی از دانه کلزا

فاطمه سعادت, سید هادی رضوی, هوشنگ علیزاده
بازدید: 435
بازدید: 433
بازدید: 423