لیست داوران منتصب این شماره

 • الهام مهدیان
 • الگا عظیمی
 • امین ضیاءفروغی
 • بهروز علیزاده بهبهانی
 • حجت کاراژیان
 • حسن برزگر
 • حمید بخش ابادی
 • رضا اسماعیل زاده کناری
 • رضا کاراژیان
 • زهرا علائی روزبهانی
 • سید پژمان حسینی
 • محسن زندی
 • محمد نوشاد
 • مرتضی کاشانی نژاد
 • مرضیه معین فرد
 • مریم رواقی
 • مسعود تقی زاده
 • معصومه مهربان
 • مهران اعلمی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی فارسی

خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی میوه توت‌فرنگی رقم پاروس (Paros Variety) در طبقات مختلف

فرهاد فاتحی, اصغر محمودی, عادل حسین‌پور, هادی صمیمی اخیجهانی
بازدید: 494
بازدید: 549

پیش بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از پردازش تصاویر رنگی و شبکه‌های عصبی مصنوعی

امید دوستی ایرانی, عباس روحانی, محمودرضا گلزاریان, منصوره شمیلی, پیمان آذرکیش
بازدید: 496