لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد احتیاطی
 • الهام آذرپژوه
 • الگا عظیمی
 • بهادر صفی خانی قلی زاده
 • بهاره صحرائیان
 • بهروز علیزاده بهبهانی
 • رضا امیری چایجان
 • زهرا نظری
 • سید علی مرتضوی
 • سید محمد امام
 • عبدالله همتیان سورکی
 • فخری شهیدی
 • فریده طباطبایی یزدی
 • محمد رضا عدالتیان دوم
 • محمد نوشاد
 • محمد ولایت زاده
 • محمدحسین عباسپورفرد
 • مرضیه معین فرد
 • مسعود تقی زاده
 • نسرين فرجي
 • نفیسه دعوتی
 • نفیسه سلطانی زاده
 • هدی شهیری
 • یونس زاهدی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی فارسی

اثر نیتریک اکسید و دما بر حفظ کیفیت آریل انار رقم ملس

مریم ماندگاری, عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی, لاله مشرف, مریم تاتاری
بازدید: 104

بررسی اثرات فرمولاسیون، نوع پوشش و شرایط بسته‌بندی برمیزان آب‌اندازی ژامبون گوشت و مرغ طی دوره نگهداری

اسماعیل خزایی, میرخلیل ‍پیروزی فرد, فریبا زینالی, محمد علیزاده خالدآبادی
بازدید: 78

بررسی تأثیر فرایند هیدروترمال بر خواص رئولوژیکی بتاگلوکان یولاف

اعظم ستاری, جعفر محمدزاده میلانی, زینب رفتنی امیری, علی پاکدین پاریزی
بازدید: 62
بازدید: 98

هدایت الکتریکی شیر بازساخته تحت تاثیر دما و درصد ترکیبات

حیدر ناصری, عیسی حزباوی, فیض اله شهبازی
بازدید: 94