لیست داوران منتصب این شماره

 • الهام اسدپور
 • الگا عظیمی
 • بهاره صحرائیان
 • بهروز علیزاده بهبهانی
 • حجت کاراژیان
 • رضا امیری چایجان
 • سارا ناجی طبسی
 • محمد خلیلیان موحد
 • محمد نوشاد
 • محمدامین مهرنیا
 • مسعود تقی زاده
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی انگلیسی

آنالیز انرژی و اکسرژی در خشک کردن ورقه‌های پرتقال با روش اهمیک

محسن آزادبخت, محمد واحدی ترشیزی, فاطمه نوشاد, آرش رخبین
بازدید: 62
بازدید: 82
بازدید: 97