مقاله پژوهشی فارسی

بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی, میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه نعطاف پذیر

صفحات 1-9 فرشته حسینی صفحات 1-9 فرشته حسینی, محمدباقر حبیبی نجفی محمدباقر حبیبی نجفی, ناصر صداقت ناصر صداقت
بازدید: 469

تاثیر تیماردهی شیر خام خنک با co2 پرتئولیز بر ویژگی های حسی شیر خام

صفحات 11 - 22 آزاده سلیمانی وفا صفحات 11 - 22 آزاده سلیمانی وفا, جواد حصاری جواد حصاری, عادل احمدی زنوز عادل احمدی زنوز
بازدید: 444

بررسی فرایند سنتی تولید نبات و معایب آن

صفحات 23 - 35 علی غلامحسین پور صفحات 23 - 35 علی غلامحسین پور, محمد الهی محمد الهی, محمدجواد وریدی محمدجواد وریدی, فخری شهیدی فخری شهیدی
بازدید: 580

بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف صمغ های کربوکسی متیل سلولز و ثعلب با صمغ دانه بالنگو شیرازی بر خصوصیات بستنی سخت خامه ای

صفحات 37 - 47 مریم بهرام پرور صفحات 37 - 47 مریم بهرام پرور, محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست, اسعد محمدامینی اسعد محمدامینی
بازدید: 572

تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر

صفحات 49 - 57 وحید حکیم زاده صفحات 49 - 57 وحید حکیم زاده, سید محمد علی رضوی سید محمد علی رضوی, میرخلیل پیروزی فرد میرخلیل پیروزی فرد
بازدید: 438

بررسی خاصیت ضد میکروبی اسانس بذرهای شوید و گشنیز بر روی استافیلوکوکوس اورئوس, اشرشیاکلی O157:H7 , سالمونلا تیفی موریوم با استفاده از آزمایش حساسیت رقت در محیط مایع

صفحات 59-68 عاطفه برومند صفحات 59-68 عاطفه برومند, منوچهر حامدی منوچهر حامدی, زهرا امام جمعه زهرا امام جمعه, سید هادی رضوی سید هادی رضوی, محمد تقی گلمکانی محمد تقی گلمکانی
بازدید: 495

اثر افزایش ماده جامد بدون چربی شیر و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده

صفحات 69 - 77 مصطفی مظاهری تهرانی صفحات 69 - 77 مصطفی مظاهری تهرانی, سید محمد علی رضوی سید محمد علی رضوی, حامد طلاکار حامد طلاکار
بازدید: 433