مقاله پژوهشی فارسی

تاثیر بسته های محتوی نانوذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و ظاهری زرشک در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی

(صفحات 75-87) ناصر ولی پور مطلق (صفحات 75-87) ناصر ولی پور مطلق, محمد تقی حامد موسویان محمد تقی حامد موسویان, سید علی مرتضوی سید علی مرتضوی
بازدید: 475

بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ

(صفحات 88-96) سید محمد علی رضوی (صفحات 88-96) سید محمد علی رضوی, یونس زاهدی یونس زاهدی, هادی مهدویان مهر هادی مهدویان مهر
بازدید: 481

مطالعه اثر تیمار پراکسید هیدروژن و pH برروی کیفیت رنگ و ریز ساختار بافت فیله ماهی کپور معمولی ماده و ژل سوریمی تهیه شده از آن

(صفحات 97-107) سید علی جعفرپور (صفحات 97-107) سید علی جعفرپور, الیزابت گرسیکا الیزابت گرسیکا, برایان لئونارد برایان لئونارد
بازدید: 471

تاثیر فرآیند خشک کردن نهایی با مایکروویو و هوای داغ بر پارامترهای خشک کردن انگور خشک شده

(صفحات 108-122) راضیه ده بوره (صفحات 108-122) راضیه ده بوره, محسن اسمعیلی محسن اسمعیلی
بازدید: 498

بررسی خصوصیات روغن و ترکیب دانه در تعدادی از لاین‌ها و واریته‌های گلرنگ

(صفحات 136-150) صفورا احمدزاده (صفحات 136-150) صفورا احمدزاده, مهدی کدیور مهدی کدیور, قدرت ا... سعیدی قدرت ا... سعیدی
بازدید: 492

اثر شرایط مختلف میدان های الکتریکی پالسی قوی بر استخراج قند از چغندر قند

(صفحات 151-162) عبدالمجید مسکوکی (صفحات 151-162) عبدالمجید مسکوکی, محمد نقی اشتیاقی محمد نقی اشتیاقی
بازدید: 498

مقایسه ی ویژگی های فیزیکوشیمیایی نان گندم حاوی جو بدون پوشینه با نان گندم حاوی جو پوشینه دار

(صفحات 163-171) کیانا پورمحمدی (صفحات 163-171) کیانا پورمحمدی, مهران اعلمی مهران اعلمی, محمد شاهدی محمد شاهدی, علیرضا صادقی ماهونک علیرضا صادقی ماهونک
بازدید: 471

تاثیر داشتن اطلاعات تغذیه ای بر نظریات مشتریان در مورد کیفیت کیک جوانه گندم

(صفحات 172-180) مهسا مجذوبی (صفحات 172-180) مهسا مجذوبی, نازنین داراب زاده نازنین داراب زاده
بازدید: 464