مقاله پژوهشی فارسی

بررسی اثر دوره نگهداری بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا

محسن قدس روحانی محسن قدس روحانی, سید علی مرتضوی سید علی مرتضوی, مصطفی مظاهری تهرانی مصطفی مظاهری تهرانی
بازدید: 573

بررسی ماندگاری میوه کیوی پوشش داده شده با کنسانتره پروتئین آب پنیر و روغن سبوس برنج

فاطمه حسنی فاطمه حسنی, مجید جوانمرد مجید جوانمرد, فرزانه گروسی فرزانه گروسی
بازدید: 527

مقایسه ارزش غذایی و بررسی تناسب ارزش تغذیه ای و ریالی اندازه های مختلف ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در فصل بهار

مهدی ذوالفقاری مهدی ذوالفقاری, بهاره شعبانپور بهاره شعبانپور, علی شعبانی علی شعبانی, فرهاد شیرانی بیدآبادی فرهاد شیرانی بیدآبادی
بازدید: 477

بهینه سازی استخراج اینولین از غده‌ی سیب زمینی ترشی به کمک روش سطح پاسخ (RSM)

الناز میلانی الناز میلانی, هاشم پورآذرنگ هاشم پورآذرنگ, شهرزاد وطن خواه شهرزاد وطن خواه, حنه وکیلیان حنه وکیلیان
بازدید: 469

بررسی میزان پروتئین محلول و ظرفیت جذب آب و روغن آرد حاصل از حبوبات مختلف

الهام اسدپور الهام اسدپور, سید مهدی جعفری سید مهدی جعفری, علیرضا صادقی ماهونک علیرضا صادقی ماهونک, محمد قربانی محمد قربانی
بازدید: 689

بررسی تأثیر هیدروکلوئید دانه اسفرزه بر ویژگی ‌‌های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست کم چرب

سید سهیل امیری عقدایی سید سهیل امیری عقدایی, مهران اعلمی مهران اعلمی, راحیل رضایی راحیل رضایی
بازدید: 511

امکان تولید پودر ماست با استفاده از خشک کن مایکروویو- خلاء

عبدالرحمن قادری عبدالرحمن قادری, سلیمان عباسی سلیمان عباسی, زهره حمیدی زهره حمیدی
بازدید: 511

ارزیابی خصوصیات عمل کنندگی چهار نوع آرد سویا تولیدی در ایران

مریم رواقی مریم رواقی, مصطفی مظاهری تهرانی مصطفی مظاهری تهرانی, احمد آسوده احمد آسوده
بازدید: 459

مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ

صدیقه عباسی صدیقه عباسی, سید محمود موسوی سید محمود موسوی, محبت محبی محبت محبی
بازدید: 468