مقاله پژوهشی فارسی

ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه علوم و فناوری مواد غذایی ایران با کشورهای ایرلند،‌ ترکیه، مصر، آرژانتین و مالزی‌در پایگاه اطلاعاتیWeb of Science طی سال های 1990-2010

هاجر شکرچی زاده هاجر شکرچی زاده, نفیسه دهقانپور نفیسه دهقانپور, نفیسه سلطانی زاده نفیسه سلطانی زاده, مهدی کدیور مهدی کدیور
بازدید: 425

بررسی اثر صمغ های دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و گزانتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندم

آرش کوچکی آرش کوچکی, فخری شهیدی فخری شهیدی, سید علی مرتضوی سید علی مرتضوی, مهدی کریمی مهدی کریمی, الناز میلانی الناز میلانی
بازدید: 769

مدلسازی ضریب انتشار مولکولهای معطر در فیلم های پلاستیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

بهداد بلوری بهداد بلوری, سید محمد ابراهیم زاده موسوی سید محمد ابراهیم زاده موسوی, عبدالرسول ارومیه ای عبدالرسول ارومیه ای, حسن لامع حسن لامع
بازدید: 445

ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی کورکومین در ماکارونی

فرشته حسینی فرشته حسینی, محمد باقر حبیبی نجفی محمد باقر حبیبی نجفی, مجید هاشمی مجید هاشمی, شادی بلوریان شادی بلوریان, فرشته زمان زاده فرشته زمان زاده
بازدید: 523

بررسی خواص رئولوژیکی و حسی ماست منجمد حاوی غلظت های مختلف صمغ عربی و صمغ گوار

راحیل رضایی راحیل رضایی, مرتضی خمیری مرتضی خمیری, مهدی کاشانی نژاد مهدی کاشانی نژاد, مهران اعلمی مهران اعلمی
بازدید: 524

تاثیر شرایط اسیدی، قلیائی و نمک بر میزان حذف ترکیبات فنولی از مغز میوه دو واریته بلوط ایرانی

مریم قادری قهفرخی مریم قادری قهفرخی, علیرضا صادقی ماهونک علیرضا صادقی ماهونک, مهران اعلمی مهران اعلمی, محمد قربانی محمد قربانی, محمد حسین عزیزی محمد حسین عزیزی
بازدید: 440

بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا

راضیه نیازمند راضیه نیازمند, رضا فرهوش رضا فرهوش, سید محمد علی رضوی سید محمد علی رضوی, سید محمود موسوی سید محمود موسوی
بازدید: 440

تهیه و ارزیابی خصوصیات نانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر کیتوزان/ نانورس جهت کاربرد در بسته بندی مواد غذایی

مهدی عبدالهی مهدی عبدالهی, مسعود رضایی مسعود رضایی, غلامعلی فرزی غلامعلی فرزی
بازدید: 507

بررسی ظرفیت امولسیون کنندگی و کف کنندگی و تاثیر اسیدیته و قدرت یونی بر این ویژگی ها در آرد حاصل از حبوبات مختلف

الهام اسدپور الهام اسدپور, سید مهدی جعفری سید مهدی جعفری, علیرضا صادقی ماهونک علیرضا صادقی ماهونک, محمد قربانی محمد قربانی
بازدید: 483

بررسی تغییرات خواص فیزیکی و ریزساختاری و مدلسازی ریاضی چروکیدگی پیاز به کمک خشک کن هوای داغ

صدیقه عباسی صدیقه عباسی, سید محمود موسوی سید محمود موسوی, محبت محبی محبت محبی
بازدید: 448