مقاله پژوهشی فارسی

تاثیر فرآیند حرارتی بر خصوصیات شیمیایی و عملکردی آرد دانه گوجه فرنگی

اسری طالعی, علیرضا صادقی ماهونک, محمد قربانی, سید مهدی جعفری, مهران اعلمی
بازدید: 702

بررسی امکان تولید کنسانتره پروتئینی از ضایعات خط تولید رب گوجه‏فرنگی و

محمد حسین حداد خداپرست, وجیهه نیک‌زاده, بهروز پیرایش‌فر
بازدید: 549
بازدید: 757

اثر نسبت های مختلف آنزیم تریپسین و دماها و زمان های اثر آن بر راندمان استخراج پروتئینی امعاء و احشاء ماهی تون زردباله ((Thunnus albacares

مریم مدانلو کردکلایی, غلامرضا رفیعی, علی معتمد زادگان, سهراب معینی, علیرضا میرواقفی, محمود رضا اویسی پور
بازدید: 462

بهینه سازی تولید ماست غنی شده با فیتواسترول به منظور کاهش کلسترول

زهرا ایزدی, قاسمعلی گروسی, علی نصیرپور, جعفر احمدی, بهمن بهرامی
بازدید: 534

بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی گوشت گوسفند در ساعات مختلف پس از کشتار

بهاره عمادزاده, محمد جواد وریدی, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 841