مقاله پژوهشی فارسی

بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری و کاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایش

الهام زایرزاده, سیدعلی مرتضوی, محمود رضا جعفری, سیما افشارنژاد, فریده طباطبایی یزدی, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 791

اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی

صفیه خلیلیان, فخری شهیدی, محمد الهی, محبت محبی, مجید سرمد, منصوره روشن نژاد
بازدید: 650

ایجاد اتصالات عرضی در پکتین تفاله چغندرقند به منظور بهبود خواص عملکردی آن و بررسی تأثیر پکتین اصلاح شده بر ویژگی های کچاپ

سارا حسین پور, بهناز لایق, عسگر فرحناکی, غلامرضا مصباحی, مهسا مجذوبی, نازنین داراب زاده
بازدید: 500

ارزیابی بارمیکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندی

معصومه بحرینی, محمد باقر حبیبی نجفی, محمد رضا باسامی, مرتضی عباس زادگان, احمد رضا بهرامی, حمید رضا اجتهادی
بازدید: 462

تأثیر غلظت های مختلف سوربیتول و اولیگوفروکتوز به عنوان جایگزین ساکارز بر خواص فیزیکی- شیمیایی کیک اسفنجی کم کالری

الهام نورمحمدی, سیدهادی پیغمبردوست, جواد حصاری, صدیف آزادمرد دمیرچی, سیدعباس رأفت
بازدید: 514
بازدید: 471