مقاله پژوهشی فارسی

تاثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب- شیره خرما (حلوا ارده کم چرب)

(صفحات1-10) سیدمحمدعلی رضوی (صفحات1-10) سیدمحمدعلی رضوی, محمدباقر حبیبی نجفی محمدباقر حبیبی نجفی, زهرا علایی روزبهانی زهرا علایی روزبهانی
بازدید: 497

بررسی اثر تشدیدکنندگی برخی از مواد نگهدارنده بیولوژیکی و شیمیایی

(صفحات11-21) آمنه نصر (صفحات11-21) آمنه نصر, روحاکسری کرمانشاهی روحاکسری کرمانشاهی, ایرج نحوی ایرج نحوی
بازدید: 468

بررسی تأثیرجایگزینی شکر با شیره خرما بر ویژگی های فیزیکی و حسی بستنی نرم

(صفحات23-32) اشرف گوهری اردبیلی (صفحات23-32) اشرف گوهری اردبیلی, محمدباقر حبیبی نجفی محمدباقر حبیبی نجفی, محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست
بازدید: 649

مقایسه روشهای استخراج پیگمان (کاروتنوئید) از مخمر

(صفحات33-42) سیدهادی رضوی (صفحات33-42) سیدهادی رضوی, کرامت الله رضایی کرامت الله رضایی, ایوان مارك ایوان مارك
بازدید: 597

تاثیر تعداد باکتری های سرماگرا و یاخته های پیکری بر پروتئولیز و ویژگی های حسی پنیر سفید فرا پالایشی

(صفحات43-54) جواد حصاری (صفحات43-54) جواد حصاری, محمدرضا احسانی, اصغر خسروشاهی اصل, ناصر قائمی
بازدید: 462

اثر ماست غنی شده با بیفیدوباکتریوم بیفیدوم یا لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر

(صفحات55-64) راضیه نیازمند (صفحات55-64) راضیه نیازمند, نصیبه عرب پوریانی نصیبه عرب پوریانی, امین دعایی امین دعایی, اعظم نیازمند اعظم نیازمند, محبوبه سرابی جماب محبوبه سرابی جماب
بازدید: 663

بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری

(صفحات 65-72) بهزاد ناصحی (صفحات 65-72) بهزاد ناصحی, سیدعلی مرتضوی سیدعلی مرتضوی, سیدمحمدعلی رضوی سیدمحمدعلی رضوی
بازدید: 458

تعیین مناسب ترین رقم گوجه فرنگی برای تهیه برگه و اثر دی اکسید گوگرد بر کیفیت آن

(صفحات 73-83) میرخلیل پیروزی فرد (صفحات 73-83) میرخلیل پیروزی فرد
بازدید: 486