مقاله پژوهشی فارسی

بهینه سازی استخراج آنزیمی ژلاتین خوراکی از استخوان گاو با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

(صفحات 1-14) سیدهاشم حسینی پرور (صفحات 1-14) سیدهاشم حسینی پرور, جواد كرامت, مهدی كدیور مهدی كدیور, الهام خانی پور الهام خانی پور, الناز میلانی الناز میلانی
بازدید: 501

بهینه سازی فرآیند تولید شیرگیاهی از دانه کامل وکنجاله کنجد بر اساس ذائقه مصرف کنندگان ایرانی

(صفحات 15-26) محمدحسین حداد خداپرست (صفحات 15-26) محمدحسین حداد خداپرست, محمدباقر حبیبی نجفی محمدباقر حبیبی نجفی, امیرحسین الهامی راد امیرحسین الهامی راد, نسیم دیواندری نسیم دیواندری
بازدید: 432

فرمولاسیون نوشابه گازدار با استفاده از عرق بید مشک وارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی آن درطی نگهداری

(صفحات 27-39) امیرحسین الهامی راد (صفحات 27-39) امیرحسین الهامی راد, علی اصغر محمدی علی اصغر محمدی
بازدید: 655

استخراج روغن از دانه‌های کانولا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی

(صفحات 41-51) احسان جناب (صفحات 41-51) احسان جناب, کرامت الله رضایی کرامت الله رضایی, زهر امام جمعه زهر امام جمعه
بازدید: 466

بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران

(صفحات 53-61) سیدمحمدعلی رضوی (صفحات 53-61) سیدمحمدعلی رضوی, سمیرا یگانه زاد سمیرا یگانه زاد, علیرضا صادقی علیرضا صادقی, شیرین ابراهیم زاده شیرین ابراهیم زاده, اعظم نیازمند اعظم نیازمند
بازدید: 444

تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 2- تعیین مقدار بهینه ژلاتین، زمان و دمای فرآوری با بنتونیت

(صفحات 63-75) بیوک آقا فریمانی (صفحات 63-75) بیوک آقا فریمانی, محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست, جواد حصاری جواد حصاری, عزت الله رضایی عراقی عزت الله رضایی عراقی
بازدید: 479