مقاله پژوهشی فارسی

بررسی تأثیر پیش تیمار اسمز و فراصوت بر برخی ویژگی های کیفی موز خشک شده به روش هوای داغ

فخری شهیدی, محبّت محبّی, محمد نوشاد, احمد احتیاطی, میلاد فتحی
بازدید: 599

بررسی اثر پیش تیمار فراصوت روی خشک شدن ورقه های کیوی

الهه اشراقی, یحیی مقصودلو, مهدی کاشانی نژاد, شهرام بیرقی طوسی, مهران اعلمی
بازدید: 587

بهینه یابی زمان مخلوط کردن خمیر جهت بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و کیفی نان بربری با استفاده ازروش سطح پاسخ

سید حسین رضوی زادگان جهرمی, فریده طباطبائی یزدی, مهدی کریمی, سید علی مرتضوی
بازدید: 610

اثر بسته بندی تحت خلاء بر ویژگی های شیمیایی، میکروبی و حسی فیله های ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) نگهداری شده در یخ

یاسمن اعتمادیان, بهاره شعبانپور, علیرضا صادقی ماهونک, علی شعبانی, محسن یحیایی, خدر دوردیئی
بازدید: 528

جداسازی پکتین‏لیاز از آسپرژیلوس نایژر و اثر آن در بهبود فرایند تخمیر در تولید چای سیاه

سیده مهسا دادپور, مرتضی خمیری, حمیدرضا صادقی‏ پور, شیوا روفیگری حقیقت, مهران اعلمی
بازدید: 601

بررسی ویژگی های شیمیایی و میکروبی لواشک سیب

غلامحسین رادمرد قدیری, احمد کلباسی اشتری
بازدید: 487

بررسی برخی از ویژگی های شیمیایی کره غنی شده با پودر مغزهای گردو و فندق

شیوا امامی, صدیف آزادمرد دمیرچی, جواد حصاری, سید هادی پیغمبردوست, سید عباس رافت, یوسف رمضانی
بازدید: 469