مقاله پژوهشی
بررسی امکان استفاده از ارده و خمیره آفتابگردان در فرمول کره پسته

احمد شاکر اردکانی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.347

چکیده
  یکی از راههای بالا بردن ارزش افزوده پسته، توجه به صنایع تبدیلی آن می‌باشد. تهیه کره پسته نیز در این راستا صورت می‌گیرد. کره پسته محصولی خمیری شکل است که مواد اصلی تشکیل دهنده آن مغز پسته بو داده آسیاب شده و شکر می‌باشد. هدف از این تحقیق، بررسی امکان استفاده از ارده و خمیره آفتابگردان در فرمول کره پسته بود. بدین منظور مقادیر 10 و 20 درصد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر نوع بسته‌بندی، درجه حرارت و زمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتورهای حسی

محمد رضا عدالتیان دوم؛ سارا خشنودی؛ علی شریف

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.348

چکیده
  پسته یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی ایران است. برای جلوگیری از تندی پسته و به منظور اطمینان از کیفیت خوب، پسته باید در یک زمان کوتاه برداشت شود و در مدت 24 ساعت برای خشک کردن آماده گردد. در این تحقیق پسته خام خشک و اریته اوحدی انتخاب گردید. سفتی یا سختی دستگاهی بافت پسته و ویژگی‌های حسی پسته شامل طعم، بافت و پذیرش کلی در سه نوع بسته‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و توسعه ماشین چند منظوره جهت انجام فرآوری پسته

محسن شمسی؛ اسماعیل محمودی؛ علی جعفری؛ علی محمدی؛ مهدی هدایتی زاده

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.349

چکیده
  ایران بزرگترین تولید کننده و صادرکننده پسته در دنیا می‌باشد. تولید سالانه این محصول در ایران، به طور متوسط طی پانزده سال اخیر، 232 هزار تن می‌باشد که تقریبا 5/52 درصد کل تولید دنیا را به خود اختصاص داده است. فرآوری مناسب پسته، پس از برداشت تا عرضه آن به بازار، تاثیر زیادی در حفظ کیفیت، ارزش غذایی، خصوصیات ظاهری و در نتیجه، میزان بازار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
منحنی های هم دمای دفعی رطوبت در فرایند خشک کردن پسته

حمیدرضا گازر

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.350

چکیده
  پسته یکی از مهمترین محصولات باغی کشور است که ارزش اقتصادی بالا و صادرات آن بر اهمیت فرآوری و بسته بندی این محصول می افزاید . یکی از مراحل مهم در فرآوری پسته مرحله خشک کردن محصول و رساندن رطوبت به محدوده مجاز نگهداری 4 تا 6 درصدبر پایه خشک می باشد. برای طراحی بهینه یک سیستم خشک کن و کنترل خشک کردن مناسب این محصول نیاز به آگاهی از رفتار محصول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل سینتکی، محاسبه توان مصرفی و تعیین ضریب ایمنی ماشین پوست کن پسته نوع دو قفسه ای ساینده

اسماعیل محمودی؛ کریم خضابی خسرقی؛ علی جعفری

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.351

چکیده
  پسته یکی از محصولات مهم و استراتژیک کشورمان می‌باشد که سالانه وقت و هزینه‌های زیادی صرف فرآوری آن می‌شود. از این رو انجام پژوهش‌های علمی و کاربردی در زمینه توان مصرفی فرآیندهای مختلف فرآوری پسته، می‌تواند در کاهش انرژی مصرفی و در نهایت هزینه‌های مربوط به فرآوری آن، نفش مهمی ایفا کند. بنا به مطالعات انجام شده، فرآیند پوست کنی پسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعی

احمد بهارلویی؛ محمود امید؛ حجت احمدی؛ شاهین رفیعی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.352

چکیده
  به منظور پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری به کمک شبکه عصبی مصنوعی، آزمایشاتی در پنج سطح دمایی از 40 تا 80 درجه سانتی گراد، چهار سرعت جریان هوای ورودی بین 5/0 تا 2 متر بر ثانیه و در سه تکرار (جمعا 60 سری) در یک خشک کن لایه نازک انجام شد. رطوبت اولیه پسته در آغاز آزمایش‌ها 30 درصد بر پایه خشک بود. پس از انجام آزمایش‌ها داده‌ها به محیط شبکه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین به دست آمده از زعفران

قدیر رجب زاده؛ غلامرضا ملک زاده؛ علی شریف

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.3436

چکیده
  Comparative extraction of saffron oleoresin in different extraction methods and solvents  بیشتر