مقاله پژوهشی
تعیین ضریب نفوذ موثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال
تعیین ضریب نفوذ موثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال

وحید محمدپور؛ محمدتقی حامد موسویان؛ احمد اعتمادی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1759

چکیده
  خشک کردن یکی از مراحل مهم فرآوری پسته است . در این پژوهش , جهت تعیین ضریب نفوذ موثر ، انرژی فعالیت و سینیتیک خشک ش دن پسته ، یک خشک کن بستر سیال ناپیوسته آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد . مدلهای تجربی مختلفی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر میزان آفلاتوکسین تولیدی توسط آسپرژیلوس فلاووس بر کاهش بازاریابی پسته در جهان
تاثیر میزان آفلاتوکسین تولیدی توسط آسپرژیلوس فلاووس بر کاهش بازاریابی پسته در جهان

حسین صارمی؛ سید محمود اخوت

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1760

چکیده
  محصول پسته یکی از محصولات عمده کشاورزی در ایران به شمار می رود و بخش عمده صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد . آفلاتوکسین به عنوان متابولیت ثانویه تولید شده توسط قارچ آسپرژیلوس فلاووس در پسته به عنوان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راههای کنترل قارچ آسپرژیلوس فلاووس مهمترین عامل تولید آفلاتوکسین در پسته به منظور افزایش صادرات این محصول
راههای کنترل قارچ آسپرژیلوس فلاووس مهمترین عامل تولید آفلاتوکسین در پسته به منظور افزایش صادرات این محصول

حسین صارمی؛ سید محمود اخوت؛ هانیه صارمی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1777

چکیده
  اصولاً درختان پسته در مناطقی مورد کشت قرار می گیرند که از نظر عوامل مهم اکولوژیکی مانند حرارت و رطوبت، مطلوب فعالیت قارچ آسپرژیلوس فلاووس می باشد. از طرفی میوه پسته حاوی موادی است که نه تنها فعالیت قارچ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر انواع مختلف سیستم های بسته بندی بر پایداری پسته خشک خام در شرایط مختلف
تاثیر انواع مختلف سیستم های بسته بندی بر پایداری پسته خشک خام در شرایط مختلف

ناصر صداقت؛ محمدباقر حبیبی نجفی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1778

چکیده
  تاثیر انواع مختلف سیستم های بسته بندی بر پایداری پسته خشک خام طی نگهداری در شرایط مختلف مورد مطالعه قرار گرفت . پسته ه ا در کیس ه های بسته بندی گردید و در شرایط مختلف ( اتمسفر ، خلاء و حضور جاذب اکسیژن ) ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استخراج سیال تحت فشار روغن پسته با استفاده از یک استخراج کننده سیال فوق بحرانی اصلاح شده و طرح آماری برای بهینه سازی
استخراج سیال تحت فشار روغن پسته با استفاده از یک استخراج کننده سیال فوق بحرانی اصلاح شده و طرح آماری برای بهینه سازی

سیدحسن قاضی عسکر؛ علی شیبانی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1779

چکیده
  در این مقاله استخراج روغن پسته با روش سیال تحت فشار، در دستگاه استخراج با سیال فوق بحرانی معرفی شده است. با اصلاح دستگاه مذکور حلال مایع و گاز دی اکسید کربن بطور متناوب به داخل سیستم پمپ می شوند. نتایج ...  بیشتر