تخمین میزان محتوای رطوبتی میوه پاپایا با استفاده از سیستم تلفیقی عصبی-فازی و الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی

علیرضا یوسفی

دوره 12، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 767-779

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i6.62521

چکیده
  در این تحقیق از سیستم تلفیقی عصبی-فازی (ANFIS) و الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی (GA-ANN) برای مدل‌سازی سینتیک خشک شدن ورقه‌های پاپایا به‌وسیله هوای داغ استفاده گردید. ورودی‌های سیستم مدل‌سازی شامل سه ورودی زمان خشک شدن (320-0 دقیقه)، دمای خشک شدن (40، 50 و 60 درجه سانتی‌گراد) و ضخامت ورقه‌ها (3، 5 و 7 میلی‌متر) و خروجی سیستم شامل نسبت رطوبتی (MR) بود. در ...  بیشتر

تخمین محتوای رطوبتی خربزه درختی با استفاده از مدل‌سازی GMDH

علیرضا یوسفی؛ ناصر قاسمیان

دوره 11، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 747-757

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i6.51651

چکیده
  در این تحقیق یک مدل هیبریدی شبکه عصبی-GMDH جهت تخمین محتوای رطوبتی قطعات خربزه درختی در حین خشک‌شدن با هوای داغ در یک خشک‌کن کابینتی تعیین شد. برای این منظور پارامترهای زمان خشک‌‌کردن، ضخامت قطعات و دمای خشک‌کردن به‌عنوان ورودی تعریف گردید و مقدار نسبت رطوبتی (MR) به‌عنوان خروجی تخمین زده شد. دقیقاً 50 درصد داده‌ها جهت آموزش و 50 درصد ...  بیشتر

The Kinetics of Forced Convective Air-drying of Papaya (Carica papaya L.) Slices Pretreated in Osmotic Solution

علیرضا یوسفی؛ شهلا خدابخش اقدم؛ مهدی چنار؛ مهرداد نیاکوثری

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1392

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v9i3.29677

چکیده
  In this study, mathematical modeling of hot air-drying of thin-layer papaya (Carica papaya L.) slices with 5±1 mm thickness pretreated in osmotic solution (50% sucrose) was investigated. Thin-layer drying was conducted under three different drying temperatures of 40, 50 and 60 °C at a constant air velocity of 0.9±0.1 m/s and absolute humidity of 0.6 ± 0.02 g of water/kg of dry air. It was found that the drying process occurred in falling rate period over the drying time. The osmosis dehydration characteristics obtained by solid gain (SG), water loss (WL) and weight reduction ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای فرآیند انتقال جرم بر اساس روش عددی تفاضل محدود و نتایج آزمایشگاهی برای خشک شدن محصول خربزه درختی

شهلا خدابخش اقدم؛ مهدی مرادی؛ علیرضا یوسفی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1391

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v8i3.18472

چکیده
  در این پژوهش، میوه خربزه درختی با ابعاد 5/0×2×5 سانتی متر مکعب در دمای 45 درجه سلسیوس توسط خشک کن کابینی بوسیله جریان هوا با سرعت 9/0 متر بر ثانیه و رطوبت نسبی 30 درصد خشک گردید. پس از آن ضریب انتشار رطوبتی محصول در شرایط آزمایش تعیین شد. سپس معادله مربوط به انتقال جرم با شرایط مرزی معلوم به صورت دو بعدی بر اساس روش تفاضل محدود حل گردید. در ...  بیشتر