نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر

2 پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

3 پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

10.22067/ifstrj.2022.75369.1149

چکیده

بیماری سلیاک از شایع‏ترین بیماری‏های مرتبط با تغذیه می‌باشد. ناگت مرغ از غذاهای فوری و آماده مصرف بسیار پرطرفدار است که از اصلی‏ترین ترکیبات پوشش‌دهنده در فرمول‌ آن، آرد گندم است که تقریباً 60درصد گلوتن دارد. کینواشبه‏غله‏ای فاقد گلوتن است که به عنوان منبع خوبی از فیبر رژیمی، کاربردهای متنوعی در سیستم فرآوری فراورده‏های گوشتی به عنوان تثبیت‌کننده، جایگزین چربی، اجزای ساختاری و غیره دارد. افزودن هیدروکلوئیدها نیز به بهبود خصوصیات رئولوژیکی محصولات فاقد گلوتن کمک می‏کند. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر آرد مخلوط کینوا-ذرت در تهیه خمیرآبه ناگت بعنوان ترکیبی فاقد گلوتن و جایگزین آرد گندم و همچنین بررسی اثر افزودن هیدروکلویید HPMC بر ویژگی نهایی فرآورده بود. در این پژوهش طرح مرکب مرکزی چرخش‏پذیر به منظور بررسی تأثیر2 متغیر مستقل شامل نسبت‏های مختلف آرد کینوا-ذرت(100-0، 50-50، 0-100درصد) و سطوح مختلف هیدروکلویید (5/1-1-5/0 درصد) بر ویژگی‏های کیفی ناگت استفاده شد. با افزایش درصد جایگزینی کینوا، رطوبت(60/0)،جذب خمیرآبه(138) و میزان قرمزی 5/5(a*) افزایش، و میزان روغن (11)، سفتی بافت(5/7)، میزان روشنایی 41(L*)، میزان زردی 20(b*) کاهش یافت. افزایش HPMC نیز سبب افزایش محتوای رطوبت(59/0)، میزان روشنایی39/0(L*) و جذب خمیرآبه (137)و کاهش میزان روغن(10) و سفتی بافت (7) شد. شرایط بهینه تولید ناگت فاقد گلوتن با در نظر گرفتن مقادیر مطلوب جهت تولید فراورده‏ای با کیفیت بالا و سالم شامل 90 درصد کینوا و HPMC در سطح حدودا 1درصد تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image